ಕವಿತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕವಿತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು

ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಯುವಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಹಳೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಥಾಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕವಿತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮೂವತ್ತು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಹಳೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ  ಇಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು 

ನಿಯಮಗಳು

Scroll to Top