ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಓದುಗರನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು 
ಕವಿತೆ, ಕಥೆ, ಹಾಸ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ
ಸೂಕ್ತವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕಹಳೆಯ ಆಶಯ

ನಮ್ಮ ತಂಡ

Vinaykumar Sajjanar
Founder and Creative Head

Basavaraj Shivanaikar
Head – KahaLe Studio

Akshay Hiremath
Head – KahaLe Events

Suhas Sajjan
Head – Open Mics 

Rashmi Bhat
Volunteer – Awards Section

Varija Hebbar
KahaLe Contributor

Sushma Venkatesh
KahaLe Contributor

Praveen Hugar
KahaLe Contributor

Kumar Sthavaremath
KahaLe Contributor

Madan C P
KahaLe Contributor 

 • 2017 March

  KahaLe Founded

 • 2017 may

  Launched First Open Mic 

 • 2017 November

  First KahaLe Katte Session

 • 2018 March

  KahaLe Awards Launched

 • 2018

  Community of 500+ writers , 10+ open mics

 • 2019 march

  Completed two years with overall 2500+ writers , 25+ Open mics.

 • 2019 November

  Launched Open mic for all Performing Artists
 • 2020 March

  Community of 3500+ Kannada Writers and
  150 + Performing Artists

Scroll to Top